Tin tức    Liên hệ      
Trang chủ Dịch vụ Chuyên gia
Tư vấn chiến lược Marketing

Đối với bất kỳ 1 doanh nghiệp nào thì việc xây dựng một kế hoạch Marketing hiệu quả giúp cho bạn thu được kết quả kinh doanh tốt nhất thì bạn cần phải đầu tư công sức và chất xám của bạn. Để có 1 chiến lược tốt, để có thể tiết kiệm thời gian thì các cá nhân và doanh nghiệp cần phải có kế hoạch Marketing hiệu quả.

1. Phân tích thị trường và chiến lược Marketing hiện tại.

Mục đích của phân tích này là:
- Đánh giá những đặc điểm chủ yếu của thị trường như quy mô, cơ cấu, xu hướng biến động, tác động của môi trường Marketing đến nhu cầu mua sắm của khách hàng. Việc phân tích này được tiến hành đối với mỗi một sản phẩm.

- Phân tích cạnh tranh: ưu nhược điểm cuả các đối thủ cạnh tranh, thị phần và chiến lược của họ.
- Phân tích chiến lược Marketing hiện hành: Trong điều kiện môi trường mới các chiến lược Marketing mix có còn phù hợp nữa không? 

 

 

2. Phân tích thị trường và chiến lược Marketing hiện tại

Mục đích của phân tích này là:
- Đánh giá những đặc điểm chủ yếu của thị trường như quy mô, cơ cấu, xu hướng biến động, tác động của môi trường Marketing đến nhu cầu mua sắm của khách hàng. Việc phân tích này được tiến hành đối với mỗi một sản phẩm
- Phân tích cạnh tranh: ưu nhược điểm cuả các đối thủ cạnh tranh, thị phần và chiến lược của họ.
- Phân tích chiến lược Marketing hiện hành: Trong điều kiện môi trường mới các chiến lược Marketing mix có còn phù hợp nữa không?

3. Phân tích SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Phân tích SWOT là phân tích cơ hội và mối đe doạ (do môi trường mang lại), điểm mạnh và điểm yếu của bản thân công ty. Trong điều kiện môi trường mới sẽ xuất hiện những cơ hội kinh doanh mới, đồng thời các nguy cơ đe doạ mới. Khi công ty nhận thức được về các cơ hội và mối đe doạ, họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch để nắm bắt, khai thác các cơ hội, đồng thời vượt qua các nguy cơ đe doạ. Tuy nhiên, điều này còn tuỳ thuộc vào các điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Do vậy, cần xem xét các vấn đề cơ bản sau đây:

• Xác định các cơ hội và nguy cơ do môi trường mang lại cho công ty
• Xác định các điểm mạnh và điểm yếu của công ty
• Xác định vị thế thị trường hiện tại của công ty

Ví dụ: Đối với VNPT, trong giai đoạn hội nhập sẽ xuất hiện rất nhiều nhu cầu về thông tin liên lạc hiện đại từ nhiều đối tượng khác nhau: các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các cơ quan chính phủ, quốc hội, các đoàn thể, các trường học, viện nghiên cứu, khách du lịch, nhân dân¼ Nguy cơ mới là sự cạnh tranh đa dạng và ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Mặt khác, Đảng và Nhà nước chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu các ngành xây dựng lộ trình hội nhập.Có thể phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của công ty trên bốn yếu tố sau đây:Marketing, Tài chính, Sản xuất, Tổ chức và quản lý, Nhân sự.

 

4. Xác định các mục tiêu Marketing

Khi đặt ra các mục tiêu Marketing cần phải tuân theo các yêu cầu sau:
• Mục tiêu Marketing phải chịu sự chi phối của các mục tiêu của kế hoạch chiến lược của công ty (phục vụ cho mục tiêu kế hoạch chiến lược).
• Mục tiêu Marketing phải cụ thể, rõ ràng và đo lường được.
• Mục tiêu phải gắn với thời gian cụ thể (Ví dụ : Hoà vốn sau 2 năm hoạt động).
• Các mục tiêu phải đồng bộ nhau và được sắp xếp theo thứ tự về tầm quan trọngThông thường mục tiêu Marketing là doanh số bán, lợi nhuận và thị phần chiếm được, vị thế của công ty, vị thế của sản phẩm, mục tiêu tăng trưởng.

Ví dụ: Mở rộng tối đa thị phần, dẫn đầu thị trường, dẫn đầu về chất lượng, dẫn đầu về dịch vụ khách hàng, đạt lợi nhuận tối đa¼ sau một thời gian nào đó.

Ví dụ: Mục tiêu của VNPT đến năm 2005:
- Đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân năm là 8-10%/năm
- Tổng lợi nhuận trước thuế trong 5 năm là 25.299 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng bình quân là 9,03%/ năm
-Tổng số máy điện thoại đến 2005 đạt 7 triệu máy, mật độ 7 máy/100 dân, trong đó điện thoại cố định chiếm 60%, điện thoại di động chiếm 40%. Đưa máy điện thoại đến 100% số xã.
- Về thị phần: Chiếm 70% thị phần đối với các dịch vụ gia tăng, 50% thị phần đối với dịch vụ Internet, 85% đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản, 75% thị phần đối với dịch vụ điện thoại di động, 30-40% thị phần đối với các dịch vụ bưu chính mới (chuyển tiền nhanh, chuyển phát nhanh...).
 

5. Lựa chọn thị trường mục tiêu

Lựa chọn thị trường mục tiêu là lựa chọn các nhóm khách hàng tiềm năng đối với các sản phẩm mới của công ty.
Nếu trong thị trường mục tiêu mà công ty chọn đã có các sản phẩm cạnh tranh thì vấn đề tiếp theo là phải định vị sản phẩm của công ty định triển khai so với các sản phẩm cạnh tranh đó

6. Xây dựng các chiến lược Marketing hỗn hợp 

Marketing hỗn hợp là tập hợp các biến số - các chiến lược Marketing bộ phận mà công ty có thể chủ động kiểm soát để tác động vào thị trường mục tiêu nhằm thực hiện các mục tiêu Marketing.

a) Chiến lược sản phẩm
Bao gồm việc xác định danh mục sản phẩm, chủng loại sản phẩm, tên gọi, nhãn hiệu, bao bì, các đặc tính, các dịch vụ khách hàng

b) Chiến lược giá cả: Bao gồm việc xác định mục tiêu của chiến lược giá, xác định phương pháp định giá, xác định chiến lược giá.

c) Chiến lược phân phối: Bao gồm việc thiết lập các kênh phân phối, lựa chọn các trung gian trong kênh, lựa chọn phương thức vận chuyển...

d) Chiến lược xúc tiến (hay truyền thông Marketing)
Xác định mục tiêu của chiến lược truyền thông, lựa chọn các phương tiện truyền thông.Cùng với các chiến lược trên là hệ thống các biện pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.
 

 

7. Xây dựng chương trình hành động và dự báo ngân sách

Chương trình hành động có vai trò đảm bảo cho kế hoạch Marketing của công ty được thực hiện. Xây dựng chương trình hành động là biến các chiến lược Marketing thành các chương trình hành động cụ thể.
Chương trình hành động trả lời các câu hỏi sau:
• Cái gì sẽ được thực hiện?
• Khi nào thực hiện?
• Ai chịu trách nhiệm thực hiện gì?
• Tổng kinh phí thực hiện?

Để thực hiện các chiến lược Marketing cần phải có ngân sách.

Dự đoán ngân sách - kết quả tài chính dự kiến của kế hoạch Marketing được thực hiện dựa trên số lượng bán dự kiến:Doanh số dự kiến = Giá bán bình quân x Số lượng bán dự kiếnLợi nhuận dự kiến = Doanh số dự kiến - Tổng chi phí dự kiến.

Là một công ty về giải pháp truyền thông, TGROUP hiểu được tầm quan trọng trong việc xây dựng và tư vấn bộ máy chiến lược marketing cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đem lại cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối và kết quả đáng mong đợi nhất.

Liên hệ với TGROUP để được hỗ trợ:

TGROUP - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ

Địa chỉ 1: Tầng 4, tòa nhà 96 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ 2: Tầng 15, Tòa nhà 129, số 51 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 632 84 099

Hotline: 0978 979 876

Email: info@giaiphaptruyenthong.vn

Website: www.giaiphaptruyenthong.vn

 

Bài viết cùng danh mục
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ
Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà 129, số 51 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 632 84 099
Hotline: 0962 036 105

Email: info@giaiphaptruyenthong.vn

Kết nối với chúng tôi